Redaktionellt

Redaktionellt

CapEdit är en modul som hanterar artiklar, telegram, bilder, video och ljud. Det fungerar som en utbyggnad av CapMedia men kräver ingen extra server.

Systemet kan hantera artiklar skrivna i CapEdits egen editor, och det sker en ”write back” när sidorna godkänns, så att man kan publicera den tryckta artikeln i samma form på andra medier.

Artiklar kan kopplas till produkter och utgåvor, och registrerar vem som skall skriva den. Efterhand som artikeln blir färdig ändras status på den. Artiklar och bilder kan delas upp i kategorier. Bilder länkas till artikeln, antingen direkt från filsystemet eller från den inbyggda bildmodulen. Systemet ger också möjlighet för att integrera mot ett bildbehandlingssystem, så att bilder automatiskt blir behandlade.

En artikel kan publiceras direkt från inskrivningsmodulen, bilder och video kan anpassas till publiceringssystemet, man kan välja fritt hur många bilder eller videoklipp som skall publiceras på den digitala plattformen oavsett hur artikeln publicerades i print.

Telegram och pressmeddelanden kan importeras direkt från TT eller andra nyhetsbyråer som följer en internationell standard. Pressmeddelanden kan innehålla bilder, video, ljud och andra dokument som länkas som bilagor. Det finns möjlighet att importera texter och dokument från ett mailkonto, tex tips@tidningen.se. Pressmeddelanden konverteras till artiklar, och de valda bilderna kopplas till artikeln. Du kan självklart alltid se orginalpressmeddelandet genom ett enkelt klick från artikeln.

Det går att intergrera mot andra publiceringssystem, där det är möjligt för CapEdit att hämta artiklar skrivna i det inbyggda CMS och ladda ner tillhörande bilder och andra element. Det kan också hämtas ner annan information som tex. ”Antal klick”, ”sist lästa” m.m.