Produktion

Produktionslistan

Alla order kan på ett enkelt och överskådligt sätt följas i produktionslistan. Inget glöms och allt kommer med i respektive produkt. Listan uppdateras löpande med infromation om hur långt en annons har kommit i produktionsflödet. Eller om den är mottagen med eller utan fel från en extern producent.

Dummy och sidbrytning
Dummy och planläggning av en tidning sker i CapMedia och Adobe InDesign. Detta sker utan användning av plugins eller krav på andra programinstallationer. Vilket betyder att alla som har Indesign installerat kan hantera sidbrytningen och redigering av tidningen.

Alla tidningar produceras för sig. Bilagor från kund eller egna kopplas till huvudtidningen och man kan välja om dessa skall ”flippas” eller ”vändas upp och ner”. CapMedia kommer i samband med att sidorna skickas till tryck ombesörja att sidor placeras korrket och pagineras efter de val du gjort.

Hela denna funktion sparar mycket tid i samband med att tidningen skall planeras och skickas till tryck, fel undviks och pengar sparas!

Redigering av rubrikannonser kan ske på alla datorer som har CapMedia och InDesign installerat, det kräver inga extra plugins.

Sidproduktion

Alla sidor upprättas av CapMedia och kan senare läsas in i ett redaktionellt system. När artiklar och bilder är monterade sänds sidorna via CapMedia till tryckeriet med korrekt paginering och andra standard element tex. Sidhuvud m.m.

CapMedia styr hela annonsproduktionen och sidproduktionen således kan man enkelt följa annonserna hela vägen till sidorna och annonser kontrolleras i samband med överföring till tryckeriet så att risken för att tappa bort en annons eller att det skall vara fel på en annons minimeras

Alla sidor sänds via en DTP server eller tidningens egna dator vilket säkrar samma kvalitet på sidorna.

När en tidning är utgiven kan CapMedia skapa en E-tidning för att publicera på webbsida eller sända länk till mottagare via mail.