Produkten

CapMedia är utvecklat hos Själlandske Medier, och har använts sedan 1993. CapMedia utvecklas löpande i takt med att det uppstår nya möjligheter och trender på mediemarknaden. Således är systemet alltid anpassat till dagens krav.

CapMedia är utvecklat i nära dialog med kunderna och alltid med användarens bästa för ögonen. Deras behov är centrala för CapMedia på samma sätt som de är centrala för medieverksamheten. Därför är systemet enkelt och smidigt att använda.

Utveckling pågår… Vår ambition är att utveckla det som användarna frågar efter, och vi anpassar oss och systemet till de krav på funktionalitet som medierna har användning för. På det viset kan våra kunder reagera snabbt och effektivt på de tendenser som skiftar i marknaden.

År 2007 blev det möjligt för andra mediehus att köpa CapMedia, och första kunden blev Sydvestjyske Venstrepresse som började använda systemet 2008. De producerade 2.500 annonser och 800 sidor varje vecka.

2010 köpte Midtjyllands Avis CapMedia systemet. De startade med att använda sid-workflow den 1 oktober 2010 och övergick till full produktion den 1 januari 2011. All data från 2009 och 2010 blev konverterat från Tieto´s MPress (nu Cross-Ad) till CapMedias system så att all information om tidigare produktion och medier kunde hittas, såsom statistik, priser, annonsmaterial, artiklar m.m.

2012 välkomnade vi FrontMedia och Bornholms Tidende som nya kunder. Och tidigt på våren såg CapEdit dagens ljus. Ett artikel-, telegram- och bildsystem som är en integrerad del av CapMedia. CapEdit fungerar på samma enkla och effektiva vis som resten av CapMedia.

2014 fick vi nöjet att välkomna Aars Avis med veckotidningarna i Aars, Aalestrup, Salling, Spøttrup och Vodskov till CapMedia

2015 kom Danmarks Jägarförbund med på systemet och började under 2016 att producera deras fantastiska månadsmagasin - Jæger och Medlemsbladet.

Med en ny funktion för att ”förproducera” sidor med artiklar och bilder, kan dom nu besluta om antalet sidor strax innan deadline.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.