Planering

Planering

Planering startar med produktionskalendern. Här upprättar man de datum publikationen skall ges ut.

I Dummy ser man hur många annonser som är bokade till publikationen och hur många millimeter eller antal modulerNär man skriver in sidantal, tar CapMedia

sidgrupperna från senaste utgåvan med det antal sidor på samma utgivningsdag och upprättar en dummy.

Sidgrupperna kan lätt ändras så att de passar aktuell utgivning

Annonsörer som är bokade till en bestämd sida placeras automatiskt och enkelt, resterande annonser placeras enkelt med att skriva in ett sidnummer.

Annonser kan också placeras in senare, direkt i InDesign på enskilda sidor.

När man placerat de annonser man önskar, klickar man på ”upprätta Dummy” och CapMedia öppnar ett dummy dokument i InDesign med alla sidor. Här kan man flytta annonser och placera de annonser man tidigare inte placerat. Till slut klickar man på ”Spara Dummy” och CapMedia scannar dokumentet för annonsplaceringar och sparar i databasen.Enskilda sidor upprättas från fönstret ”Sidor – produktion”. Det kan ske på en InDesignServer eller på egen dator.

I Dummy kan man enkelt lägga till en bilaga, om man till exempel har en kundbilaga eller temabilaga i mitten av publikationen.