Installation av CapMedia

Konvertering av data

Installering af CapMedia

Installation av CapMedia

Hela systemet kan vara klart att tas i bruk på mindre än en vecka, och efter det är det klart för att börja träna och testköra systemet. Det skall endast installeras ett klient program på varje användares dator. Systemet funkar lika bra på MacOS eller Windows.

CapMedia integrerar till Adobe Indesign och QuarkXPress. CapMedia kan använda både nya och gamla versioner av DTP software. Systemet kräver inga extra plugins för integrationen, vilket betyder att DTP programmen ofta är mer stabila.

När CapMedia utvecklas och det tillkommer nya funktioner så uppdateras detta centralt på servern och kräver därför inget av användaren. Detta ger möjlighet att ändra och anpassa systemet när marknaden kräver det.

Konvertering av data

Data i existerande system är viktiga och därför har gjort det möjligt att flytta med data in i CapMedia.

CapGetIT gör det möjligt att konvertera data från ett existerande annonssystem till CapMedia, således går konverteringen snabbt och utan felaktigheter. Det är möjligt att boka i det gamla systemet och samtidigt uppdatera CapMedia under tiden implementering av CapMedia pågår och alla är klara att använda det fullt ut.

När det är klart kommer den data man valt att vara tillgänglig, och på det sättet mister man ingen information om kunder.

Det är också möjligt att köra en test på CapMedia i en period med live data från det gamla systemet. Systemet är använt flera gånger och senast i förbindelse med en Demo, där vi på mindre än tre timmar kunde visa kundens sista tre månaders order, statistik, produktion m.m. Det betyder att vi kan säga relativt säkert vad en konvertering kommer att kosta, och säkra att det inte uppstår extra kostnader i förbindelse.

Vi har konverterat från Tieto MPress /Cross-ad, Atex Enterprise, MacTive (Newscykle), Navision och andra annons- och sälj system.

Konvertering av data

Vi har konverterat från Tieto MPress /Cross-ad, Atex Enterprise, MacTive (Newscykle), Navision och andra annons- och sälj system.