Fakturering

Fakturering

CapMedia ombesörjer att alla ordrar faktureras oavsett medier och publicering. Kunden erhåller EN samlad faktura. Det är naturligtvis möjligt att ”splitta” fakturan på medier och produkter om man önskar det.

Faktura skapas  mot bakgrund av data från order och kräver därför ingen ytterligare bearbetning eller inskrivning. Detta minimerar antalet fel i samband med faktureringen.

CapMedia hanterar valuta och kan uppdatera valuta löpande, så att man inte förlorar omsättning på grund av valutakursförändring. Det är möjligt att hantera flera räkenskaper och produkter, och i förbindelse med fakturering kan CapMedia skapa information för att dela avräkning mellan produkter.

Det är möjligt att sända faktura via mail, OIO, EAN, PBS och naturligtvis via brev och post. CapMedia ombesörjer för att en faktura endast sänds via en kanal, men man kan alltid skicka en faktura på nytt i en annan kanal.

Man har möjlighet att lägga på olika typer av avgifter, beroende på vilken kanal man sänder faktura med vid det första tillfället. Således kan kunden betala fakturaavgift om denne önskar faktura via brev.

När faktura skickas via digitala kanaler, kan man sända en kopia av de annonser som fakturan avser. Med ett enkelt klick ordnar CapMedia att denna uppgift blir löst för dig.

Det finns idag flera integrationer till olika finans och bokförings system tex. Navision, eConomic, C5 m.m. Det är skapat en väldokumenterad information om data som kan sändas eller hämtas i CapMedia, därför kan vi relativt snabbt utveckla nya integrationer till andra bokföringssystem.