Fakturering

Fakturering

CapMedia sørger for at fakturere alle ordre på tværs af medier, kunden modtager derfor en samlet faktura, det er naturligvis muligt at splitte faktura på medier og produkter hvis man ønsker det.

Faktura dannes på baggrund af data fra ordren, og kræver derfor ingen yderligere indtastning, dette sikrer minimale fejl i forbindelse med faktureringen.

CapMedia håndtere valuta og kan opdatere valuta løbende, så man ikke taber unødige omsætning på grund af valutakurser. Det er muligt at håndtere flere regnskaber og produkter, og i forbindelse med fakturering kan CapMedia danne informationer om mellem afregning, mellem de forskellige produkter og regnskaber.

Det er muligt at sende faktura via mail, OIO, EAN, PBS og naturligvis via brev post – CapMedia sørger for at en faktura kun sendes via en af kanalerne, men man kan altid gensende faktura på en anden kanal.

Man har mulighed for at påføre forskellige typer af gebyr, afhængig af den kanal som faktura sendes på første gang, således at kunde betaler mere for en printet faktura end én der er sendt via mail.

Når der sendes faktura via de digitale kanaler, kan man sende kopi af de annoncer som faktureres med – blot ved et enkelt klik sørger CapMedia for at denne opgave bliver løst.

Der findes i dag flere integrationer til forskellige finans systemer, som f.eks. Navision, eConomic, C5 o.a. der er lavet en veldokumenteret information om data som kan sendes eller hentes i CapMedia, derfor kan der relativt hurtigt udvikles nye integrationer til andre finans systemer.

Det er også muligt at overlade faktureringen til finans systemet, men det vil ofte betyde at sælgerne mister værdifuld information om kunderne, som de så i stedet skal hente hos personalet i en økonomiafdeling.