Bokning

CapMedias order och bokningssystem ger bland annat möjlighet för samannonsering mellan produkter och i olika medier. Du kan också sända erbjudanden, offerter, korrekturmail med kopia av annonsen som PDF.

Det finns tre medieflikar i CapMedia. PRINT, E-MEDIE och RADIO/TV. Print är för bokning av tidningar och magasin och där du kan registrera storlek, placering och produktens typ. Mot de val du gör beräknas löpande priset på annonsen.

E-Medie kan hantera all möjlig försäljning, mediebyråjobb, reklambyråjobb, bannerannonsering, abonnemang, eller bara ”varuförsäljning”.

Radio/TV hanterar bokningar och information till spots, som registrerar antalet starter, sekunder, placering m.m. och löpande beräknar pris.

Från order har säljaren direkt tillgång till CapMedias CRM, där all info om annonsören finns, som till exempel: anteckningar, omsättning per produkt, saldo, prisavtal, orderhistorik, orderbekräftelse, offert och ekonomi med underlag för faktura. Det ger säljaren en full överblick över sälj och bokningsprocessen.

Systemet ger möjlighet att välja om annonsen skall produceras internt eller externt. CapMedias kunder kan samverka sinsemellan med respektives produktion. När du väljer extern produktion kommer CapMedia sända order och material till producenten oavsett var denna finns lokaliserad.

Hela produktionsflowet kan följas i produktionslistan, där du ser när material är klart, på korrektur eller om eventuella felmeddelanden på grund av validering av annonsmaterial dykt upp.

Om man mottar externa ordrar upprättas dessa automatiskt, från tex. Mediebyråer eller samverkande tidningar.

Det finns också möjlighet för att sända material till annonsen via mail till CapMedia, som placerar detta på önskad order. Färdigt material kan länkas automatiskt vilket betyder att order kan skapas utan att någon aktivt arbetar med den i systemet.

En kopia av print annonsen kan sändas till Web, mobil eller andra medier, således minskas kostnader i samband med produktionen och sparar dessutom tid för producenten.

En inbyggd bannerbokningsmodul hanterar både bokning, produktion och sörjer för att sända data till publiceringssystemet.

CapMedia har ett reklam och mediebyrå order system där säljaren själv definierar vad som skall registreras på varje enskild orderrad. Tex, visitkort, strandflaggor, böcker, flyers, produktblad, webbproduktion m.m. Där kan du även timregistrera ett pågående arbete och säkra att all nedlagd tid på kunden debiteras på rätt sätt.