Resursdelning

Resursdelning, extern produktion och outsourcing

Dela produktions resurser mellan flera CapMedia kunder

Man kan dela produktions resurser mellan CapMedia kunder på ett enkelt och smidigt sätt. Därmed är det möjligt att knyta ihop flera CapMedia system. Det betyder att kunder kan ”låna” produktionsresurser av varandra eller outsourca produktion, försäljning eller annat. Order kommer att upprättas löpande i det externa systemet kort efter att ”ägaren” har upprättat den. Vilket innebär att man kan ha överblick via det externa systemet.

Det finns två lösningar inbyggt i CapMedia

Lösning 1
Bokning/försäljning, fakturering och produktion hos kund 1, redigering och färdigställande av tidning hos kund 2. Kund 2 har ingått ett avtal om att outsourca sin försäljning, annonsproduktion och eventuellt dummyläggning.

Lösning 2
Bokning/Försäljning, dummy och redigering – kund 1 och annonsproduktion – kund 2. I denna lösning har kund 1 gjort ett avtal om att outsourca hela eller delar av sin annonsproduktion. CapMedia löser avräkning och annat i denna lösning.

Lösning 1, är tänkt som outsourcing, vår kund FrontMedia har flera kunder som har outsourcat deras försäljning och annonsproduktion. Här kan Front Medias kunder med fördel använda CapMedia. Systemen kommer hela tiden vara synkrona, och alla kan se sina egna order så snart dessa är bokade hos Front Media. Man kan välja att försäljningspriserna endast syns hos FrontMedia. Så snart en order markera som klar överförs den till det externa systemet. Produktionen av mediet kommer att ske lokalt hos varje enskild. Förutsättningen för redigering av det redaktionella innehållet och eventuell placering av annonser må vara bäst hos varje enskilt medie.

Lösning 2  kan användas mellan flera CapMedia kunder samtidigt, vilket betyder att kunderna kan utnyttja överkapacitet hos varandra och på det viset spara övertidsarbete i samband med arbetstoppar. Sjukdom eller annat som orsakar resursbrist under en period kan överbryggas med att vara ihopkopplade med varandra och ha möjlighet att dela resurser. Lösningen kan också centralisera annonsproduktionen hos en kund och alla annonsmanus kommer alltid att finnas både hos ”ägaren” av materialet och hos den producerande . Det innebär att man alltid kan hoppa av samarbetet oavsett om man är producent eller den som har outsourcat. CapMedia sköter avräkningen mellan alla kunder.

Man kan också skapa en mix av lösning 1 och lösning 2 om man önskar det.