Resurse Deling

Resurse deling, ekstern produktion og outsourcing

Del produktions ressourcer mellem flere CapMedia kunder.

Man kan dele produktions resurser mellem CapMedia kunder nemt og enkelt, dermed en mulighed for at knytte flere CapMedia systemer sammen. Det betyder at kunder kan ”låne” produktions resurser af hinanden eller outsource produktion, salg og andet. Ordre vil blive oprettet løbende i det “eksterne” system kort efter “ejeren” har oprettet den, det betyder at man i det “eksterne” system kan følge med.

Der er to løsninger indbygget i CapMedia.

Løsning 1.
Booking/salg, fakturering og produktion hos kunde 1, ombrydning og færdiggørelse af produkt hos kunde 2. Kunde 2 har indgået en aftale om outsource sit salg, annonce produktion og evt. dummylægning

Løsning 2.
Booking/salg, dummy og ombrydning kunde 1 og annonce produktion kunde 2, i denne løsning har kunde 1 lavet en aftale om at outsource hele eller dele af sine annonceproduktion. CapMedia tager sig af afregning og andet i denne løsning.

Løsning 1, er tænkt som outsourcing, vores kunde FrontMedia har flere kunder som har outsourcet deres salg og annonce produktion, her vil FrontMedias kunder med fordel anvende CapMedia. Systemerne vil hele tiden være synkrone, således at alle kan se deres egne ordre så snart de er booket hos FrontMedia, man kan vælge at salgs priserne kun findes hos FrontMedia. Så snart en ordre meldes færdig overføres denne til det eksterne system. Produktionen af mediet vil ske ”lokalt” hos hver enkelt - forudsætningen for ombrydning af det redaktionelle indhold og evt. placering af annoncer må være bedst hos det enkelte medie.

Løsning 2, kan anvendes mellem flere CapMedia kunder samtidigt, det betyder at kunderne vil kunne udnytte overkapacitet hos hinanden, og dermed spare overarbejde i forbindelse spidsbelastninger, sygdom eller andet som gør at den enkelte mangler resurser i perioder. Løsning vil også kunne centralisere annonce produktion hos en kunde, og alle materialer vil altid være både hos de enkelte ”ejere” af materialer, og hos den producerende, det har den fordel at man altid vil kunne melde sig ud af samarbejdet, uanset om man er producent eller den som har outsourcet. CapMedia varetager afregningen mellem alle kunder.

Man vil kunne lave et miks af løsning 1 og 2, hvis man ønsker det.