WELCOME AT CAPMEDIA The Capmedia System made for and by users WHO ARE WE

CapMedia

är en komplett lösning för medier med alla funktioner samlade i ett system, så att alla medarbetare i organisationen, stor eller liten, kan bidra effektivt för att skapa print, online, ljud eller andra medier.

CapMedia hanterar alla uppgifter i säljorganisationen, produktionen, redaktionen och ekonomiadministrationen. Detta ger möjlighet för att optimera och effektivisera alla led i tidningsproduktionen så att resurserna kan användas på att skapa innehåll och affärer i medierna istället för administration.

CapMedias kunder kan därför dra fördel av ökad omsättning, mindre administration, högre kvalitet, bättre service och pålitlig statistik. CapMedia är ett system som är till för användare – Inte omvänt! Allt är samlat i ETT program och därför behövs inga kostsamma integrationer med andra system till tredje part.

Försäljning och CRM

Du får en samlad och snabb kundöverblick med det integrerade CRM systemet.

Bokning

EN order till alla medier, oavsett storlek, utformning, digital publicering eller annat.

Planering

Dummy, produktion, artikelförfattande, publicering m.m. kan följas för alla plattformar.

Redaktion

Hantering av artiklar, bilder, mail, pressmeddelanden, samt direkt publicering i digitala kanaler.

Produktion

En samlad överblick över produktionen i alla medierkanaler. Allt material hanteras på ett ställe.

Fakturering

Kunden mottar en samlad faktura för alla medier.

Prislistor

Prislistor kan kopplas till kund, produkt och säsong. Kunden får alltid rätt pris.

Statistik

Realtids statistik på kunder, produktion, artiklar, medier m.m. med hjälp av den inbyggda BI lösningen.